AVO Soft s.r.o.

 

Návrh a realizace informačních a řídících systémů

 

spolupráce s mikropočítačovými systémy

radiodatové přenosy

Logistické systémy

Logistika a logistické systémy

Logistika je vědní obor, který se zabývá fyzickými toky zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě.

Logistika se také ale zabývá i těmito toky uvnitř jednotlivých firem, a to i včetně různých systémů skladování zásob. Účelem celého oboru je tyto toky optimalizovat tak, aby představovaly pro firmu co nejmenší náklady.

Vzhledem k tomu, že u průměrného podniku náklady na skladování činí okolo 20 % obratu firmy, je tento obor velmi významný.

Aby se náklady snížily ještě více, někdy se uplatňuje metoda Just in time (JIT) – tedy že dodávky jsou uskutečněny přesně v okamžiku, kde je to zapotřebí.

Definice

Logistika je systém přepravy a týlového zásobování.

Systém je uspořádaný celek, soustava věcí nebo myšlenek.

Logistika je aplikovaný vědní obor řešící přepravu a zásobování, tak, aby bylo optimální a efektivní (nejkratší prostoje, minimální nedostatky, minimální náklady na dopravu, lidi, prostory...)

Vznik a vývoj

Potřeba organizovat zásobování a jeho toky byla vždy nejprve v armádě. První náznaky se objevily již ve starověkém Řecku, Římu a Byzancii. Existovali důstojníci s titulem Logistikas, kteří byli zodpovědní právě za zásobování.

V moderním válečnictví se důležitost logistiky ukázala naplno. Frontu bylo nutné neustále zásobovat střelivem, potravinami, lidmi i zbraněmi.

Do obchodu přešla logistika v 50. letech. Stalo se tak v USA jako snaha ještě více snížit náklady. Systém byl vytvořen analogicky podle vojenského modelu, který se ukázal jako úspěšný a rozhodl mnoho bitev.

Logistika je odvozena

Logistika je odvozena od slova Logika.

Logika - je teorie obecně platných zákonitostí myšlení a zákonitostí procesu poznání.

.... zde ukázka publikace končí