AVO Soft s.r.o.

 

Návrh a realizace informačních a řídících systémů

 

spolupráce s mikropočítačovými systémy

radiodatové přenosy

ANDON RF

ANDON RF je přenosový a řídící systém zabezpečující plynulý přenos informací o požadavcích na doplňování materiálů nutných pro plynulou výrobu na výrobních linkách. Informace o těchto požadavcích předává nadřízenému systému.

Systém byl vyroben na zakázku pro řízení doplňování materiálu na výrobních linkách v montážních halách ve Škoda-Auto, a.s. v Mladé Boleslavi.

Popis činnosti

Přenosový a řídící systém ANDON RF M13 je navržen jako systém s rozloženou inteligencí.

Jeho základní funkčností je:

 • ve směru výrobní linka -> sklad
  • přijímat požadavky na doplnění materiálu na výrobní lince
  • předat tyto požadavky do skladu
  • potvrdit předání požadavků
 • ve směru sklad -> výrobní linka
  • přenést upozornění na zpoždění materiálu
 • zrealizovat zpětnou vazbu = materiál dovezen

Základní řídící jednotkou systému ANDON RF je počítač PC a komunikační jednotka (radiomodem) CDM 70.

Na nižší úrovni to pak jsou mikropočítače vybavené komunikačními jednotkami CDM 70, které řídí a komunikují s koncovými mikropočítačovými zařízeními. Komunikace probíhá po adresní sběrnici CAN.

Každá z výše uvedených vrstev může pracovat (po určitou dobu) autonomně bez ztráty informace.

Vznikne-li nějaká událost na výrobní lince je přenesena z mikropočítače do PC a dále je pak transportována do nadřízeného systému. Obdobně jsou povely z nadřízeného systému transportovány do příslušných mikropočítačů a dále pak do příslušných koncových zařízení.

Proč byly použity radiomodemy a adresní sběrnice CAN?
 • radiomodemy (např. oproti WiFi) mají
  • výrazně větší dosah - jeden vysílač dokáže pokrýt celý závod
  • nevadí jim zastínění či průmyslové rušení
   • výhodné pro železobetonové a ocelové montážní haly
   • odzkoušeno i ve slévárně a svařovně
 • radiomodemy nepotřebují na propojení datové kabely

Hlavní výhody realizovaného řešení

 • snadná a rychlá montáž celého systému
 • jednoduchá rekonfigurace
 • snadná rozšířitelnost
 • přenositelnost celého systému
 • velká kapacita z hlediska počtu koncových zařízení
  • při požadavku unikátnosti adresy koncového zařízení je dána šířkou adresy použité sběrnice CAN => minimálně jednotky tisíc
  • při sdružení adresy mikropočítače a adresy koncového zařízeni => pro reálné použití prakticky bez omezení