AVO Soft s.r.o.

 

Návrh a realizace informačních a řídících systémů

 

spolupráce s mikropočítačovými systémy

radiodatové přenosy

ARTUR

Informační a řídící systém ARTUR 2.0 představuje komplexní řešení logistiky tepelného hospodářství v návaznosti na technické vybavení a ekonomické výstupy. Systém umožňuje:

 • evidenci měřidel
  • sběr naměřených údajů
  • sledování platnosti kalibrací
  • výměny
 • evidence odběratelů
  • smlouvy
  • vytápěné plochy (bytové, nebytové)
  • odběry fakturační, zálohové
  • slevy, penále
 • popis technické infrastruktury
  • popisy jednotlivých výměníkových stanic
  • popisy jednotlivých koncových odběratelů
  • realizace pomocí vlastního skriptovacího jazyku
 • definice individuálního harmonogramu dodávek tepla
  • typicky pro školy, úřady apod.
 • bezdrátový přenosový systém v rámci oblasti
  • typicky městské aglomerace

Systém byl vyroben na zakázku pro TEPO Kladno s.r.o. v roce 2003.

Přehled hlavních modulů

 1. Technická část
  • měřící park - evidence měřidel, kalibrace
  • měřidla - práce s odečty
  • přenosy - přenosový bezdrátový subsystém
 2. Ekonomická část
  • faktury - platební předpisy, fakturace
  • ekonomické analýzy
 3. Dispečerská část
  • dispečerské pracoviště - sledování automatického provozu + případné provozní změny
 4. Provozní část
  • zákazníci - evidence odběratelů

Podrobnější informace najdete v souboru Info - ARTUR 2_Help_bez_obr.exe.zip, který je volně ke stažení . viz soubory ke stažení.